ICT Hub priručnik za inovacije

ICT Hub priručnik za inovacije

Promena paradigme u upravljanju inovacijama

Jedna od najdramatičnijih promena za kompanije se desila upravo na polju inoviranja. Kako globalno, dinamično i konkurentsko okruženje od kompanija zahteva da više i brže inoviraju, inovacije su postale osnovni kriterijum po kome je moguće proceniti koliko dobro kompanija posluje i kako će to činiti u budućnosti. Inovacije su kritičan element koji određuje poslovni rast […]

Inovacioni paradoks velikih kompanija

Želeli mi to ili ne, svet se menja neverovatnom brzinom! Kao kompanija, koliko god da je vaše poslovanje danas uspešno, pod rizikom ste da nećete dovoljno brzo reagovati i adaptirati se na promene koje su sve učestalije, intenzivnije i koje dolaze iz svih segmenata vašeg okruženja. Što ste uspešniji, više ste fokusirani na postizanje dodatne […]

Inovacioni ekosistem i strategija inovacija

U prethodnim tekstovima, jasno je predstavljen fenomen uticaja novih tehnologija na poslovanje kompanija, kao i neodrživost tradicionalnog pristupa menadžmentu u uslovima kada su promene u eksternom okruženju mnogo brže i dinamičnije nego one koje se dešavaju unutar same organizacije. U takvim okolnostima, osnovni postulati tradicionalnog menadžmenta koji se izučavaju na poslovnim školama i MBA studijama, […]

Procesi i metrike za upravljanje inovacijama

Proces inoviranja i upravljanja inovacijama je u mnogim kompanijama nov, nekad (ne)prilagođen, a često i ambivalentan. Za veliki broj radnih organizacija, to je povremena aktivnost ili novonastala želja, a učiniti da postane uređen set praksi koje mogu da se ponavljaju, umnožavaju ili razvijaju je potpuno drugačiji nivo funkcionisanja u markiranim poslovnim okvirima – i to […]