Innovesti

Innovesti

Polovina svih provajdera korporativnih inovacija će propasti u narednih 5 godina

Phillipe De Ridder je osnivač Board of Innovation, jednog od pionira u oblasti korporativnih inovacija. U ovom zanimljivom intervjuu De Ridder, između ostalog, odgovara na pitanja šta je za njega inovacija i kako vidi svoj posao, kakva je budućnost korporativnih inovacija i šta su im konkretne pretnje, ali i daje praktične savete za kolege u branši i otkriva koje knjige mu najviše pomažu u poslu kojim se bavi.

Da li telco operateri mogu stvoriti više vrednosti podelom na manje delove?

Iako je tema „razbijanja” velikih kompanijia uglavnom poticala od državnih tela, tehnološke promene i infrastrukturni zahtevi stavljaju pred telekomunikacione operatere drugačije izazove. Sve češće se razmatra šta bi tačno donelo razdvajanje telekomunikacionih kompanija u dva zasebna biznisa, jedan koji je fokusiran na mrežu (infrastrukturu) i drugi koji isporučuje uslugu, a u detaljnoj analizi koju je uradio McKinsey možete naći razloge za i protiv ovog pristupa, prednosti i mane koje donosi, kao i studiju slučaja kompanije O2 na tržištu Češke.

U teškim vremenima pred nama, duplirajte napore usmerene na inovacije

U vremenima kada ekonomija ide dole, a kompanije beleže loše rezultate, inovacije su često prva žrtva rezanja troškova. Sa druge strane, upravo inovacije mogu doneti znatne uštede i/ili pronalaženje novih prilika. U ovakvim situacijima brzina je često od presudnog značaja, a situacija na tržištu može stimulisati zaposlene i kompaniju da se pokrenu i iskoriste prilike na tržištu koje prolazi kroz promene, zbog kojih se onda menjaju i potrebe klijenata.

Gorke istine o inovacionoj kulturi

Tolerancija za neuspeh, ali i netolerancija za nedostatak umeća. Spremnost da se eksperimentiše, ali i čvrsta disciplina. Saradnja, ali sa individualnom odgovornošću. Ravna organizaciona struktura i jak lideršip. Svi govore o inovacionoj kulturi i njenoj suštinskoj ulozi u inoviranju i pri tome ističu one aspekte koje je lako voleti. Druga strana medalje ipak sadrži i manje popularne stvari koje je isto tako bitno uzeti u obzir. Ovaj tekst se bavi upravo njima.

Top 20 poslovnih transformacija prethodne dekade

Inoviraj ili nestani. Ovaj tekst prikazuje neke od najuspešnijih transformacija S&P 500 korporacija i njihov put u kreiranju novih proizvoda, usluga i/ili poslovnih modela, repozicioniranju ”core” biznisa u novim okolnostima, te kako se sve to odrazilo na finansijske parametre.

Najinovativnije ekonomije u svetu u 2020.

Svake godine, poznati biznis magazin Blumberg objavljuje “Innovation Index” u kome rangira najinovativnije ekonomije sveta koristeći sedam parametara. Po prvi put je Nemačka na 1. mestu, dok su se čak tri skandinavske zemlje našle u prvih deset.

4 osobine uspešnih intrapreduzetnika

Korporativno inoviranje polako postaje profesija za sebe, što otvara brojne prilike u različitim sferama. Da biste bili uspešan intrapreduzetnik, potrebno je da posedujete specifičan miks znanja, veština i karakternih osobina, ali i da budete skromni, upućeni u materiju, autentični i dobro “povezani”.

Intrapreduzetnici: oduvek korisni, a sada neophodni

Šta su intrapreduzetnici („Intrepreneurs“)? Kakva je njihova uloga u korporacijama? Na koji način pomažu da se spoje interni talenat i potencijal, koji svaka organizacija poseduje, i konkretna inovacija? Kakva organizaciona struktura je neophodna da bi se na tom putu uspelo?

Kako će korporativne inovacije izgledati u 2020. godini?

Svaka industrija se susreće sa sebi svojstvenim izazovima prilikom inoviranja a često je njihovo prevazilaženje izuzetno zahtevno. Pored internih inovacija i spajanja i akvizicija (mergers & acquisitions), lansiranje zasebnih startapa može pružiti korporacijama fantastičnu priliku za ostvarivanje rasta. Neke od industrija koje će u 2020. biti transformisane inovacijama su osiguranje, zdravstvo, hotelski lanci, supermarketi i maloprodaja i tržište nekretnina.