Lekcija

DIGITALNA TRANSFORMACIJA U HR INDUSTRIJI

U srcu digitalne transformacije je čovek! Digitalna transformacija posmatrana iz ugla primene tehnologije i optimizacije procesa često zanemaruje važnost ljudskog faktora u njenoj primeni. Prema globalni m istraživanjima, neverovatnih 75% digitalnih inicijativa zapravo ne uspe zbog nedostatka odgovarajuće kulture. Stoga, HR Sektor postaje pokretač promena i neraskidiva karika pri izgradnji savremene organizacije zasnovane na transparentnosti, efikasnosti i okrenutosti prema korisniku. Ovo predavanje će vam približiti uticaj koji četvrta industrijska revolucija ima, ne samo na upravljanje ljudskim resursima, već i na tržište rada (koje veštine i znanja je potrebno razvijati u budućnosti) kao i očekivanja samih zaposlenih (nove tehnologije su u potpunosti promenile svakodnevnicu čoveka pa tako i način rada).

0 od 2 koraka završeno0%
2 Lekcije