Lekcija

FINANSIRANJE PREDUZEĆA KROZ CROWDINVESTING

Luka Pejović koristi ovo predavanje kao priliku da objasni osnovne crowdinvesting principe, kao i kako funkcioniše prikupljanje kapitala putem takvih kampanja, koliki su troškovi kampanje i kako se pripremiti za upečatljiv i prepoznatljiv marketinški nastup.

0 od 1 koraka završeno0%
1 Lekcija