Lekcija

FINANSIRANJE KROZ DODATNI VLASNIČKI KAPITAL

Adam Kovač, kao ekspert na temu finansiranja kroz dodatni vlasnički kapital, kroz ovo predavanje rešava sve nedoumice u vezi sa time i demistifikuje proces, oslanjajući se na primere iz prakse.

0 od 1 koraka završeno0%
1 Lekcija