Lekcija

ISKUSTVA JEDNOG INOVACIONOG KONSULTANTA

Predavanje otkriva kako to zapravo izgleda biti inovacioni konsultant – ili neko ko je prošao sve faze inoviranja u kompanijama i sada zna dovoljno da može da na tu temu savetuje druge. Marius Starcke, partner u austrijskoj kompaniji WhatAVenture iznosi primer 'edukativnog putovanja' koje su kompanije sa kojima je sarađivao organizovale.

0 od 1 koraka završeno0%
1 Lekcija