Lekcija

KLIJENT U FOKUSU

Personalizovan pristup korisnicima sa klasičnom podelom na marketing, prodaju i podršku nosi sa sobom veliku odgovornost i visoku cenu. Međutim, organizovanjem jednog tima koji se brine o celokupnom životnom putu klijenta, moguće je napraviti efikasan i fleksibilan sistem koji će vam omogućiti da izgradite dugotrajan i kvalitetan odnos sa svakim klijentom ponaosob, a upravo o tome priča Bojan Popić u okviru ovog predavanja.

0 od 1 koraka završeno0%
1 Lekcija