Lekcija

KREIRANJE NOVE VREDNOSTI U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Svedoci smo globalne i sveobuhvatne tehnološke revolucije, koja je promenila navike i potrebe ljudi ali i stvorila nove mogućnosti i šanse za uspeh! Tržište se menja velikom brzinom a samim tim se menja i model savremenog poslovanja u centru kog se danas, sa razlogom, nalazi zadovoljstvo korisnika. Ovo predavanje vam pruža mogućnost da se, kroz konkretne primere, upoznate sa konceptom digitalne transformacije, njenim uticajem na poslovanje, glavnim pokretačima i oblastima na koje se treba fokusirati, bez obzira na veličinu kompanije i industriju u kojoj poslujete.

0 od 2 koraka završeno0%
2 Lekcije