Lekcija

MAPIRANJE KORISNIČKOG PUTA

Cilj predavanja je da se kroz primere dobrih i loših praksi u radu sa kupcima, formira korisničko iskustvo koje će od potencijalnog kupca napraviti vernu mušteriju, ali i budućeg ambasadora brenda. Predavanje Luke Prišunjka se fokusira na primere iz prakse, ali i na najbitnije elemente mape korisničkog putovanja, kao što su kreiranje i praćenje „savršenog“ kupca, analiza interakcije kupca sa brendom, ilustrovanje emocija i odabir najboljih alata za kreiranje mape.

0 od 1 koraka završeno0%
1 Lekcija