Lekcija

POTRAGA ZA NOVIM POSLOVNIM MODELIMA

Philip Horvath, futurolog koji je svoju ekspertizu razvijao u oblasti humanizacije poslova, decenijama se već bavi inoviranjem poslovnih modela i procesa u različitim industrijama i kompanijama sa Fortune500 liste. Njegovo predavanje o potrazi za novim poslovnim modelima, pojašnjava kako on misli da će se transformisati način poslovanja u budućnosti.

0 od 1 koraka završeno0%
1 Lekcija