Lekcija

ŠTA KORPORACIJE MOGU DA NAUČE OD TEHNOLOŠKIH STARTAPA

Elliot Susel je svoje predavanje posvetio praktičnoj primeni startap načina poslovanja koji velike korporacije sve češće počinju da usvajaju. Istakao je koliko se struktura poslovanja promenila, a koliko zapravo struktura organizacija nije ispratila tu promenu – što je suštinska prepreka inovacijama koje su smislene. Kao osnovu transformacije i sprovođenja inovacija, istakao je četiri stavke: ljudi, kultura kompanije, procesi i odgovornost, naglašavajući koliko je važno da, ukoliko korporacije žele da uzmu ono najbolje od startap metodologije i funkcionisanja, na ove stvari moraju da obrate pažnju.

0 od 1 koraka završeno0%
1 Lekcija