Lekcija

USKLAĐIVANJE INOVACIJA SA KORPORATIVNOM STRATEGIJOM

Vrh od koga treba da krene impuls za inovacije mora da stvori okruženje – ekosistem, koji je potrebno strateški usmeravati kroz formulisanje odgovarajuće inovacione strategije. Upravo o tome je govorila Sonja Kresojević, suosnivač kompanije Spinnaker, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa Fortune 500 kompanijama u Americi i Velikoj Britaniji, čiji je zaključak da najveće kompanije nisu imale bolju tehnologiju od drugih, već dobru strategiju i pravi plan.

0 od 1 koraka završeno0%
1 Lekcija