Lekcije eksperata

Lekcije eksperata

Pristupi!
Cilj predavanja je da se kroz primere dobrih i loših praksi u radu sa kupcima, formira korisničko iskustvo koje će od potencijalnog kupca napraviti vernu mušteriju, ali i budućeg ambasadora brenda. Predavanje Luke Prišunjka se fokusira na primere iz prakse, ali i na najbitnije elemente mape korisničkog putovanja, kao što su kreiranje i praćenje „savršenog“ kupca, analiza interakcije kupca sa brendom, ilustrovanje emocija i odabir najboljih alata za kreiranje mape.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
U srcu digitalne transformacije je čovek! Digitalna transformacija posmatrana iz ugla primene tehnologije i optimizacije procesa često zanemaruje važnost ljudskog faktora u njenoj primeni. Prema globalni m istraživanjima, neverovatnih 75% digitalnih inicijativa zapravo ne uspe zbog nedostatka odgovarajuće kulture. Stoga, HR Sektor postaje pokretač promena i neraskidiva karika pri izgradnji savremene organizacije zasnovane na transparentnosti, efikasnosti i okrenutosti prema korisniku. Ovo predavanje će vam približiti uticaj koji četvrta industrijska revolucija ima, ne samo na upravljanje ljudskim resursima, već i na tržište rada (koje veštine i znanja je potrebno razvijati u budućnosti) kao i očekivanja samih zaposlenih (nove tehnologije su u potpunosti promenile svakodnevnicu čoveka pa tako i način rada).

Vidi više...

2 Lekcije
Pristupi!
Svedoci smo globalne i sveobuhvatne tehnološke revolucije, koja je promenila navike i potrebe ljudi ali i stvorila nove mogućnosti i šanse za uspeh! Tržište se menja velikom brzinom a samim tim se menja i model savremenog poslovanja u centru kog se danas, sa razlogom, nalazi zadovoljstvo korisnika. Ovo predavanje vam pruža mogućnost da se, kroz konkretne primere, upoznate sa konceptom digitalne transformacije, njenim uticajem na poslovanje, glavnim pokretačima i oblastima na koje se treba fokusirati, bez obzira na veličinu kompanije i industriju u kojoj poslujete.

Vidi više...

2 Lekcije
Pristupi!
Luka Pejović koristi ovo predavanje kao priliku da objasni osnovne crowdinvesting principe, kao i kako funkcioniše prikupljanje kapitala putem takvih kampanja, koliki su troškovi kampanje i kako se pripremiti za upečatljiv i prepoznatljiv marketinški nastup.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Dejan Tonić u okviru ovog predavanja predstavlja proces apliciranja i dobijanja EBRD sredstava, odnosno šta se od preduzeća traži, kako izgleda dokumentacija i koliko proces može da traje, ali i kako u praksi izgleda saradnja EBRD i firmi koje su sredstva već dobila kroz konkretne primere podrške.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Adam Kovač, kao ekspert na temu finansiranja kroz dodatni vlasnički kapital, kroz ovo predavanje rešava sve nedoumice u vezi sa time i demistifikuje proces, oslanjajući se na primere iz prakse.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Shawn Ardaiz već dugi niz godina pomaže preduzetnicima i kompanijama širom sveta na projektima vezanim za razvoj inovacione kulture i građenje novih modela liderstva. Njegovo predavanje još jednom podseća sve da je čovek u središtu inovacija.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Afonso Rebelo de Sousa je stručnjak za građenje i vođenje korporativnih startapa, što ovo predavanje jasno i pokazuje. Tokom svoje karijere radio je za velike kompanije kao što su LinkedIn i Adidas, a profesionalno iskustvo je gradio kao konsultant u oblasti dizajna, marketinga, prodaje i kreiranja poslovnih strategija.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Manu Vollens uspeva da korporacijske 'dinosauruse' natera da razmišljaju kao startapi i pomaže kompanijama da definišu nove poslovne prilike i razviju nove proizvode i usluge. Tokom svoje karijere radio je sa brojnim startapima, ali i za kompanije kao što su Board of Innovation i Bundl, a neka od svojih iskustava deli kroz ovo predavanje.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Philip Horvath, futurolog koji je svoju ekspertizu razvijao u oblasti humanizacije poslova, decenijama se već bavi inoviranjem poslovnih modela i procesa u različitim industrijama i kompanijama sa Fortune500 liste. Njegovo predavanje o potrazi za novim poslovnim modelima, pojašnjava kako on misli da će se transformisati način poslovanja u budućnosti.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Personalizovan pristup korisnicima sa klasičnom podelom na marketing, prodaju i podršku nosi sa sobom veliku odgovornost i visoku cenu. Međutim, organizovanjem jednog tima koji se brine o celokupnom životnom putu klijenta, moguće je napraviti efikasan i fleksibilan sistem koji će vam omogućiti da izgradite dugotrajan i kvalitetan odnos sa svakim klijentom ponaosob, a upravo o tome priča Bojan Popić u okviru ovog predavanja.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Namik Hrle nije samo IBM Master Inventor i Fellow generacije 2014, već i član njihove akademije i saveta za tehničke eksperte, a trenutno i CTO za Analytics Hybrid Cloud platformu i rad na Z sistemima. Međutim, ono što je ljude privuklo na ovo predavanje jeste činjenica da je on iskoristio priliku da iskreno priča o tome koliko je truda i odricanja potrebno da bi se postigao visok nivo profesionalnog razvoja kako bi se uopšte napredovalo u takvoj vrsti karijere i kako je uz pomoć radoznalosti i ambicije prešao put do najviših pozicija u tehničkom menadžmentu jedne velike korporacije.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Juan Carlos Morales izlaže svoju neverovatnu preduzetničku priču o tome kako je uspešno pokrenuo i skalirao nekoliko svojih biznisa. Kao svoj najveći uspeh, on ističe to što je svoju kompaniju Elite Carthagena doveo od 0 do 200.000 dolara u prihodima za samo 12 meseci rada kompanije. Gde leži tajna njegovog startap uspeha? Njegov razvojni put je dugo trajao i na njega je dosta toga uticalo, od odrastanja, preko upoznavanja ljudi, pa sve do spremnosti da žrtvuje kratkoročne ciljeve zarad dugoročnog uspeha.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Predavanje otkriva kako to zapravo izgleda biti inovacioni konsultant – ili neko ko je prošao sve faze inoviranja u kompanijama i sada zna dovoljno da može da na tu temu savetuje druge. Marius Starcke, partner u austrijskoj kompaniji WhatAVenture iznosi primer 'edukativnog putovanja' koje su kompanije sa kojima je sarađivao organizovale.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Elliot Susel je svoje predavanje posvetio praktičnoj primeni startap načina poslovanja koji velike korporacije sve češće počinju da usvajaju. Istakao je koliko se struktura poslovanja promenila, a koliko zapravo struktura organizacija nije ispratila tu promenu – što je suštinska prepreka inovacijama koje su smislene. Kao osnovu transformacije i sprovođenja inovacija, istakao je četiri stavke: ljudi, kultura kompanije, procesi i odgovornost, naglašavajući koliko je važno da, ukoliko korporacije žele da uzmu ono najbolje od startap metodologije i funkcionisanja, na ove stvari moraju da obrate pažnju.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Vrh od koga treba da krene impuls za inovacije mora da stvori okruženje – ekosistem, koji je potrebno strateški usmeravati kroz formulisanje odgovarajuće inovacione strategije. Upravo o tome je govorila Sonja Kresojević, suosnivač kompanije Spinnaker, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa Fortune 500 kompanijama u Americi i Velikoj Britaniji, čiji je zaključak da najveće kompanije nisu imale bolju tehnologiju od drugih, već dobru strategiju i pravi plan.

Vidi više...

1 Lekcije
Pristupi!
Ovo predavanje je posvećeno onima koji su ključ za sprovođenje transformacija i inovacione strategije, a to su upravo ljudi. Inovacija nije samo ideologija, već ljudi koji je žive i sprovode. Heloise Ardley je ekspert za digitalne proizvode, tehnologije i korisničko iskustvo sa dugom karijerom i upravo ona se dotakla teme važnosti kulture i ljudi u korporacijama koje su transformisane dirsuptivnim inovacijama.

Vidi više...

1 Lekcije